Online begeleiden burgerparticipatie over onderzoek naar mogelijkheden om duurzame nieuwbouw te realiseren in het groene hart. Circa 200 burgers hebben gezamenlijk bijgedragen aan de dialoog over nut, noodzaak en aanpak van nieuwbouw aan de noordrand van de stad en over de wijze waarop burgers daarbij pro—actief betrokken dienen te worden.

“Deze manier is prettig. Ik hou helemaal niet van grootschalige bijeenkomsten waar de grote schreeuwers en negatievelingen aan het woord komen. Op deze manier kan iedereen zijn eigen inbreng leveren en kan alle inbreng gelijkelijk behandeld en gewogen worden.”