Online begeleiden stakeholderconsultatie Nationale Eiwitstrategie. Circa 225 professionals (bedrijven, wetenschappers en belangen-groepen en beleidsmakers) hebben gezamenlijk bijgedragen aan de Nederlandse strategie om effectiever en efficiënter om te gaan met productie, gebruik en (her)verwerking van eiwitten.

“Het resultaat van deze stakeholdersconsultatie is van hoge kwaliteit gebleken: realistische inzichten, vernieuwende ideeën en inspirerende praktijkvoorbeelden”.