De uitdaging bij sensitieve vraagstukken is om met belanghebbenden de verbinding vinden om gehoord en begrepen te worden. In een debat over de opvang van vluchtelingen heeft Facilitating Company inwoners begeleid om met elkaar een dialoog gegaan. Daar waar dergelijke bijeenkomsten negatief de kranten haalden, wisten wij door onze unieke aanpak een constructieve dialoog te voeren met 250 inwoners. Het resultaat was dat 95% van de deelnemers positief staat ten aanzien van de opvang.

“Wat fijn om te zien dat een gevoelige thema zoals het vluchtelingendebat op zo’n constructieve manier kan verlopen.”