Leer in 7 maanden hoe je je kunt ontwikkelen tot een regisseur
in stakeholderparticipatie

Heb je een vraag over participatie of ben je geïnteresseerd in onze aanpak of wil je graag een voorstel of offerte ontvangen, laat het ons weten.

In één dag maak je samen met je hele projectteam en één van de participatie-experts van Facilitating Company het complete draaiboek voor je participatie-project. De dag erna kun je direct beginnen!

Waar moet je allemaal mee rekening houden bij het organiseren van een participatie-programma om stakeholders als burgers, bedrijven, klanten of medewerkers te betrekken bij een gezamenlijk vraagstuk? Aan de hand van ons Participatie-canvas doorlopen we alle stappen.

Ervaren is beter dan vertellen. Boek een DEMO-presentatie van onze (hybride) aanpak. Aan de hand van verschillende praktijkcases laten we je ervaren wat er allemaal mogelijk is.

We organiseren frequent (online en/of offline) ronde tafelbijeenkomsten met een select aantal deelnemers, die vragen, kennis en ervaringen willen delen met hun peers en met ons.

Stakeholderparticipatie wordt steeds belangrijker als middel om samen veranderingen te kunnen realiseren. Of het nu gaat om het betrekken van medewerkers voor een nieuwe strategie van een organisatie of het consulteren van belangengroepen voor een nieuwe wet vanuit een Ministerie of het vinden van draagvlak bij burgers voor de energietransitie vanuit een gemeente.

Door in dialoog te gaan met elkaar, krijgen betrokkenen samen een beter beeld waar de uitdaging over gaat én wat men gezamenlijk wil en/of kan realiseren. Al pratende ontstaat wederzijds inzicht en begrip voor elkaars mening en belang als opstap naar gezamenlijke keuzes op weg naar realisatie van de (beoogde) verandering. We noemen dat draagvlak voor gezamenlijke oplossingen door participatie.

Maar zo makkelijk gaat het niet in de praktijk.

Hoe zorgen we ervoor dat er een diversiteit aan inzichten aan tafel aanschuift, hoe zorgen we ervoor dat iedereen die aanschuift ook serieus gehoord en begrepen wordt, hoe zorgen we ervoor dat er daarna ook wordt doorgepakt, conform afspraak en verwachting.

De afgelopen 15 jaren hebben we vanuit Facilitating Company veel verschillende participaties mogen begeleiden, tot 2020 veelal fysiek en vanaf 2020 ook online. We hebben onze ervaringen vertaald naar een integrale aanpak met 7 V -stappen.

In onze blogs delen we onze belangrijkste ‘lessons learned’ over stakeholderparticipatie. We dagen alle lezers uit om hierover met ons en met elkaar in debat te gaan, zodat we elkaar kunnen versterken om samen meer te halen uit participatie-programma’s.

Wil je reageren op onze blogs of meer weten over onze participatie-aanpak neem dan contact met ons op.