“Deze manier is prettig. Ik hou helemaal niet van grootschalige bijeenkomsten waar de grote schreeuwers en negatievelingen aan het woord komen. Op deze manier kan iedereen zijn eigen inbreng leveren en kan alle inbreng gelijkelijk behandeld en gewogen worden.”