“Als een vis in het water bij sensitieve vraagstukken waarin inwoners met elkaar in dialoog zijn gegaan over de opvang van vluchtelingen. Daar waar dergelijke bijeenkomsten negatief de kranten haalden, wisten wij een constructieve dialoog te voeren met 250 inwoners met als resultaat dat 95% van de deelnemers positief staat ten aanzien van de opvang.”