De leergang

Je ervaart de complexiteit van een vraagstuk, waarbij je zoekt naar een gedragen oplossing voor alle stakeholders. Je hebt te maken met verschillende stakeholders en hun belangen, die soms overeenkomstig en overlappend zijn, maar vaak tegengesteld en conflicterend. Denk daarbij aan een gemeentelijke herindeling of regionale energietransitie.

Het voelt als een uitdagend schaakspel, maar dan op meerdere borden tegelijk.

Je hebt behoefte aan een integrale aanpak voor effectief samenwerken en het creëren van een duurzaam draagvlak en je wilt je ontwikkelen tot een succesvolle regisseur van stakeholder-participatie.

Herken je deze uitdagingen? De leergang ‘Samenwerken aan stakeholder-participatie’ is bestemd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor beleidsvraagstukken, waarbij participatie van interne en/of externe stakeholdergroepen een belangrijke rol heeft.

Opzet en werkwijze

Centraal in het leertraject is de interactie tussen alle deelnemers op basis van eigen ervaringen en casuïstiek. In de training ga je samen met andere professionals werken aan een set vaardigheden en een praktisch proces om deze vraagstukken succesvol aan te pakken.

De leergang wordt verzorgd door een team van gespecialiseerde trainers en coaches. Ieder van hen werkt als zelfstandig adviseur en heeft daarbij ruime ervaring met de regie van participatieve online en offline processen in het (semi)publieke domein.

Zij brengen een unieke expertise en persoonlijkheid in en bieden de deelnemer een breed scala aan kennis en ervaring in een afwisselend en dynamisch programma.

Na het intakegesprek volg je in zeven maanden zeven interactieve en praktijkgerichte leiderschapstrainingen, waarbij je:

 • samen leert met deelnemers uit verschillende organisaties (8 tot 12 deelnemers)
 • instrumenten en theorieën krijgt aangereikt die direct toepasbaar zijn in de praktijk
 • de nadruk legt op leren door het doen, het ervaren en het reflecteren hierop
 • met een relevante praktijkcase voor stakeholder-participatie aan de slag gaat
 • na elke trainingsdag zelf verder werkt aan je praktijkcase.

Het gezamenlijke leertraject wordt ondersteund door een aantal individuele coachingsgesprekken die gericht zijn op je persoonlijke situatie en leerbehoefte. Daarnaast heb je toegang tot een online informatie- en inspiratieomgeving.

Je bent verantwoordelijk om ‘’klanten’’ te bedienen en resultaten te behalen. De relatie met je klant, interne klant of partner wordt vaak gedomineerd door operationele issues: het tijdig nakomen van afspraken, klachten afhandelen, operationele gesprekken, escalatie bij problemen en informatie delen. Hierdoor is er weinig ruimte en aandacht om het contact door te ontwikkelen naar een strategische samenwerking.

Je wenst een strategische samenwerking waarbij je bijdraagt aan de doelen van je klant of partner en je positie steeds groter wordt: belang, omzet, rendement, toegevoegde waarde, etcetera.

In deze training leer je je eigen organisatie/afdeling te inspireren, te mobiliseren en te richten voor een win-win verbinding met klanten en/of partners. Je bent na deze training beter in staat een vruchtbare strategische samenwerking tot stand te brengen.

Je gaat in deze training aan de slag met een real life casus. Je betrekt een bestaande klant of partner waar je de samenwerking naar een strategisch niveau wilt tillen. Dus geen schoolse setting en alleen dikke boeken lezen.

Je leert in een veilige omgeving met deelnemers uit verschillende organisaties (maximaal 4 tot 10 deelnemers), waarbij waardevolle intervisie aan de orde is.

De volgende thema’s worden in deze training behandeld:

 1. De waarde van een strategische samenwerking: je krijgt inzicht factoren en randvoorwaarden voor een strategische samenwerking.
 2. De klant of partner als vertrekpunt: je wordt je bewust van wat het betekent om de klant als vertrekpunt te nemen. Hoe vertaalt zicht dit naar cultuur, gedrag en organisatie?
 3. Het opzetten van een strategische dialoog: je leert een praktische methode toe te passen waarmee je stap voor stap een strategische samenwerking bouwt.
 4. Strategische gesprekken en sessies: je versterkt je communicatieve vaardigheden om regie te voeren in gesprekken en te sturen op een strategische uitkomst.
 5. Regisseren van de samenwerking: je leert een brug te slaan tussen je eigen organisatie en die van de klant/partner. Je krijgt instrumenten aangereikt om de eigen organisatie te inspireren en te mobiliseren voor de gewenste strategische samenwerking.
 6. Samenwerkingsinfrastructuur: je krijgt inzicht in de beschikbare methodieken en tools waarmee je samenwerking kan  ondersteunen en facliteren.
 7. Evalueren en verbeteren van de samenwerking: Je leert de samenwerking te evalueren, te analyseren en inzichten te vertalen naar een verbeterplan. Hiermee wordt er gestuurd op het verbeteren van de wederzijdse klantgerichtheid, betrokkenheid en samenwerking.

In deze training krijg je nieuwe inzichten en vul je je gereedschapskist om een team beter te laten samenwerken en aansprekende resultaten te leveren.

Je krijgt een praktische training waarbij jouw praktijksituatie centraal staat, je leert via actieve en interactieve werkvormen en theorie wordt gericht behandeld. Dus geen college en dikke boeken lezen.

Je leert in een veilige omgeving met deelnemers uit verschillende organisaties (maximaal 4 tot 10 deelnemers), waarbij waardevolle intervisie aan de orde is.

De volgende thema’s worden in deze training behandeld:

 1. De basisprincipes van leidinggeven aan een team: je krijgt een beter inzicht in het vak leidinggeven. Je weet hierdoor welke leidinggevende rollen er zijn en wat die van je vragen.
 2. Versterken van je coaching- en aanspreekvaardigheden: je krijgt instrumenten aangereikt waardoor je beter in staat bent om elk (soms lastig) gesprek tot een goed einde te brengen. Je leert hoe je een boodschap effectief kan laten landen.
 3. Versterken van je persoonlijk leiderschap: je reflecteert op wie jij bent, wat je krachten en valkuilen zijn en wat voor een leider jij wilt zijn. Je bent hierdoor beter in staat je eigen persoonlijke ontwikkeling in beweging te zetten en te houden.
 4. Sturen op werkplezier, persoonlijke en teamontwikkeling: je krijgt inzicht in de knoppen waarop jij kan drukken om het team in ontwikkeling te krijgen voor een betere samenwerking. Gedurende de training ga je met praktijkopdrachten aan de slag om je team sterker te maken.
 5. Sturen van je team op samenwerking met andere afdelingen en klanten: je leert hoe je je team klantgerichter kan maken. Je krijgt praktische instrumenten aangereikt om je team van buiten naar binnen te denken en te handelen.
 6. Voeren van procesmanagement op resultaten: je leert hoe je het team met draagvlak kan richten op de juiste doelen en prioriteiten. Tevens krijg je inzicht in welke rol jij dient te pakken om te zorgen dat gewenste resultaten gerealiseerd worden.
 7. Reflecteren op en sturen van je leiderschapsontwikkeling: doorlopend leer je te reflecteren op je eigen leiderschapsonwikkeling en onderneem je diverse ontwikkelacties. Aan de hand van 4 individuele coachingsgesprekken wordt je hierbij geholpen en geïnspireerd.