Je bent verantwoordelijk om ‘’klanten’’ te bedienen en resultaten te behalen. De relatie met je klant, interne klant of partner wordt vaak gedomineerd door operationele issues: het tijdig nakomen van afspraken, klachten afhandelen, operationele gesprekken, escalatie bij problemen en informatie delen. Hierdoor is er weinig ruimte en aandacht om het contact door te ontwikkelen naar een strategische samenwerking.

Je wenst een strategische samenwerking waarbij je bijdraagt aan de doelen van je klant of partner en je positie steeds groter wordt: belang, omzet, rendement, toegevoegde waarde, etcetera.

In deze training leer je je eigen organisatie/afdeling te inspireren, te mobiliseren en te richten voor een win-win verbinding met klanten en/of partners. Je bent na deze training beter in staat een vruchtbare strategische samenwerking tot stand te brengen.

Je gaat in deze training aan de slag met een real life casus. Je betrekt een bestaande klant of partner waar je de samenwerking naar een strategisch niveau wilt tillen. Dus geen schoolse setting en alleen dikke boeken lezen.

Je leert in een veilige omgeving met deelnemers uit verschillende organisaties (maximaal 4 tot 10 deelnemers), waarbij waardevolle intervisie aan de orde is.

De volgende thema’s worden in deze training behandeld:

  1. De waarde van een strategische samenwerking: je krijgt inzicht factoren en randvoorwaarden voor een strategische samenwerking.
  2. De klant of partner als vertrekpunt: je wordt je bewust van wat het betekent om de klant als vertrekpunt te nemen. Hoe vertaalt zicht dit naar cultuur, gedrag en organisatie?
  3. Het opzetten van een strategische dialoog: je leert een praktische methode toe te passen waarmee je stap voor stap een strategische samenwerking bouwt.
  4. Strategische gesprekken en sessies: je versterkt je communicatieve vaardigheden om regie te voeren in gesprekken en te sturen op een strategische uitkomst.
  5. Regisseren van de samenwerking: je leert een brug te slaan tussen je eigen organisatie en die van de klant/partner. Je krijgt instrumenten aangereikt om de eigen organisatie te inspireren en te mobiliseren voor de gewenste strategische samenwerking.
  6. Samenwerkingsinfrastructuur: je krijgt inzicht in de beschikbare methodieken en tools waarmee je samenwerking kan  ondersteunen en facliteren.
  7. Evalueren en verbeteren van de samenwerking: Je leert de samenwerking te evalueren, te analyseren en inzichten te vertalen naar een verbeterplan. Hiermee wordt er gestuurd op het verbeteren van de wederzijdse klantgerichtheid, betrokkenheid en samenwerking.