In onze 7V-aanpak faciliteren we de integrale dialoog tussen een (grote) groep vertegenwoordigers van verschillende stakeholdergroepen.

In de dialoog begeleiden we de deelnemers langs de basisstappen van een groepsdialoog: a) divergeren  b) valideren en duiden en c) convergeren van losse ideeën en opties tot geprioriteerde oplossingsrichtingen. Vooraf bieden we de deelnemers de gelegenheid om een beeld te krijgen van de context en de andere deelnemers met wie ze in gesprek gaan door gezamenlijk hun vragen, behoeften, belangen en verwachtingen te verkennen.

Tussentijds vatten we per stap alle ingebrachte bijdragen samen en koppelen we de resultaten (zowel samengevat én integraal) terug aan de deelnemers. Daardoor voelt iedere individuele deelnemer zich ‘serieus gehoord en begrepen’, blijft hij/zij bijdragen aan de volgende stap en wordt daarmee uiteindelijk mede-eigenaar van vraag en oplossing. Alle stappen zijn volledig open en transparant.

De stappen in de dialoog tussen alle deelnemers vinden (vooral) online plaats in een a-synchrone werkvorm. Dat houdt in dat alle deelnemers tijd- en locatie onafhankelijk kunnen deelnemen en per stap circa 1,5 a 2 weken de tijd hebben om hun bijdrage in te brengen en te reageren op de meningen van de andere deelnemers. Daardoor hebben alle deelnemers meer dan voldoende tijd om hun initiële inbreng en reacties op anderen goed te verwoorden, zonder ‘overschreeuwd’ te worden. We hebben ervaren dat door de a-synchrone werkvorm er substantieel meer deelnemers participeren dan bij traditionele fysieke bijeenkomsten.

Alle bijdragen van de deelnemers worden continu gemonitord om ongewenste ‘draadjes’ te voorkomen en/of om tussen tijds te kunnen bijsturen op meer deelname en/of een diverser en beter resultaat.

Wil je meer weten over onze aanpak, bel ons voor een demo-presentatie. Dan kun je onze aanpak in volle omvang zelf ervaren.

088-3030630