MEDEWERKERPARTICIPATIE

We leven in een tijdperk van verandering, waarin meerdere transities samenkomen om naar een duurzame toekomst te kunnen groeien. Denk daarbij aan transities voor energie, klimaat, huisvesting, zorg en gezond leven. Zo’n transitie raakt iedereen. Door participatie kunnen burgers en bedrijven meedenken en -praten over de visie, de richting en de keuzes die gemaakt moeten worden om zo’n transitie succesvol te kunnen realiseren.

In een open en transparante dialoog met elkaar vinden burgers meer en/of betere oplossingen voor de uitdagingen die deze transities oproepen én ontstaat het benodigde draagvlak om de transities samen te kunnen realiseren. Wat vraag dit van je om te zorgen dat iedereen echt mee kan doen? Hoe zorg je ervoor dat iedere deelnemer volledig gehoord en begrepen wordt? Hoe werk je toe naar een optimaal resultaat met maximaal draagvlak?

Lees meer

Ons aanbod

Leergang samenwerken aan stakeholderparticipatie

Hoe word je een succesvol regisseur van stakeholder participatie

Co-creatie sessie “Hoe organiseren wij ons eigen participatieproject?”

Maak in één dag met je hele projectteam jullie draaiboek kant en klaar

Introductie leergang samenwerken aan stakeholderparticipatie

gratis 2 uur durende interactieve kennismaking met de leergang "Samenwerken aan stakeholderparticipatie"

Training Participatie Regisseur

In één dag leer je hoe je zelf succesvol je eigen participatietraject vormgeeft.