BURGERPARTICIPATIE

Je bent als projectleider verantwoordelijk voor burgerparticipatie en je ervaart de dynamiek van de complexe omgeving. Je schaakt op drie borden tegelijk: burgers, collega’s en bestuurders. Het overzicht behouden is hier een uitdaging.  

 

Je ervaart de weerstand van verschillende groepen burgers, je ziet een gebrek aan onderlinge samenwerking en een sfeer is van wantrouwen. Om grip te houden op het participatieproces lukt het je om een kleine groep te betrekken. Je loopt hierbij het risico tegen het meest gehoorde bezwaar aan te lopen: “We zijn niet gehoord en begrepen!”. 

Waarom zou je burgerparticipatie beperken tot een selecte groep als het iedereen aangaat? Is dat niet één van de belangrijkste succesfactoren het betrekken van juist een grote representatieve groep? 

Onze aanpak is gericht op het betrekken van alle verschillende meningen, belangen en verwachtingen in één dialoog zonder grip te verliezen op participatieproces.  

Wij sturen op het realiseren van betrokkenheid en draagvlak op weg naar een gezamenlijk resultaat.  

Lees meer

Ons aanbod

Leergang coachend leiderschap voor succesvol samenwerken

Ontwikkeling tot een coachende leidinggevende die een team beter kan laten samenwerken aan doelen en resultaten.

(Online) Inspiratie sessie Coachend en Verbindend Leiderschap

(Online) Inspiratie sessie Coachend en Verbindend Leiderschap

Individueel leertraject coachend leiderschap

Individueel leertraject coachend leiderschap

Personal Branding

Bij deze training leer je hoe jezelf effectief presenteert en profileert in contacten met collega’s en klanten, waardoor je samen meer haalt uit waardevolle relaties.

Projectmatig en resultaatgericht werken

Projectmatig- en resultaatgericht werken