Stakeholderparticipatie wordt steeds belangrijker als middel om samen veranderingen te kunnen realiseren. Of het nu gaat om het betrekken van medewerkers voor een nieuwe strategie van een organisatie of het consulteren van belangengroepen voor een nieuwe wet vanuit een Ministerie of het vinden van draagvlak bij burgers voor de energietransitie vanuit een gemeente.

Door in dialoog te gaan met elkaar, krijgen betrokkenen samen een beter beeld waar de uitdaging over gaat én wat men gezamenlijk wil en/of kan realiseren. Al pratende ontstaat wederzijds inzicht en begrip voor elkaars mening en belang als opstap naar gezamenlijke keuzes op weg naar realisatie van de (beoogde) verandering. We noemen dat draagvlak voor gezamenlijke oplossingen door participatie.

Maar zo makkelijk gaat het niet in de praktijk. Hoe zorgen we ervoor dat er een diversiteit aan inzichten aan tafel aanschuift, hoe zorgen we ervoor dat iedereen die aanschuift ook serieus gehoord en begrepen wordt, hoe zorgen we ervoor dat er daarna ook wordt doorgepakt, conform afspraak en verwachting.

De afgelopen 15 jaren hebben we vanuit Facilitating Company veel verschillende participaties mogen begeleiden, tot 2020 veelal fysiek en vanaf 2020 ook online. We hebben onze ervaringen vertaald naar een integrale aanpak met 7 V -stappen.

In deze blogserie delen we onze belangrijkste ‘lessons learned’ en dagen we alle lezers uit om hierover met ons in debat te gaan, zodat we elkaar kunnen versterken om samen meer te halen uit paricipatie-programma’s.

Wil je meer weten over onze aanpak of wil je deelnemen aan een ronde tafelbijeenkomst of training, klik dan verder op één van onderstaande buttons.

   
   

Participatiestrategen Danny van den Boom en Frans van Rheenen delen hun ervaringen hoe je stakeholders (burgers en bedrijven) van verschillende belangengroepen faciliteert bij het vinden van maximaal draagvlak voor oplossingen en realisatie van verandering.

Vanaf 1 december presenteren ze 16 weken lang, iedere week, een nieuwe ervaring. 

Graag nodigen we iedereen uit om te reageren of je nu eens of oneens bent met de tips. Er is nog veel te leren over participatie als fundament voor verandering. Kennis delen brengt ons samen verder.

Wil je meer weten over onze unieke participatie-aanpak of wil je deelnemen aan een ronde tafelbijeenkomst of één van onze trainingen, klik dan op één van de onderstaande buttons.