Burgerparticipatie

Hoe we je kunnen helpen

Burgers betrekken bij maatschappelijke vraagstukken 

Je bent als projectleider of beleidsmanager verantwoordelijk voor burgerparticipatie en je ervaart de dynamiek van een complexe omgeving. Je schaakt op drie borden tegelijk: participatie door burgers, afstemmen met collega’s en verantwoorden aan bestuurders. Het overzicht behouden is een uitdaging. 

Een burgerparticipatie of burgerberaad vraagt om met de juiste belanghebbenden in gesprek te gaan, om om te gaan met hun weerstand en om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Vaak bestaat er een sfeer van wantrouwen. 

Om grip te houden op het participatieproces, zoals in een gebiedsontwikkelingsplan of een wijkuitvoeringsplan, ga je in gesprek met een kleine, representatieve groep belanghebbenden om de besluitvorming overzichtelijk houden. Maar een besluit betekent nog draagvlak. Waarom zou je burgerparticipatie beperken tot een selecte groep als het iedereen aangaat? 

Onze aanpak is gericht op het betrekken van alle verschillende meningen, belangen en verwachtingen in één dialoog zonder grip te verliezen op participatieproces. Wij sturen op het realiseren van betrokkenheid en draagvlak voor een gezamenlijk resultaat.   

Resultaten

 

  • Betrokken Burgers
  • Gezamenlijk beeld van integrale context
  • Breed palet aan oplossingsrichtingen
  • Draagvlak voor de gekozen oplossing
  • Grip op het participatieproces
  • Interne betrokkenheid bij opdrachtgever
  • Uitgebreid inzicht in deelname en onderlinge reacties

 

“Deze manier is prettig. Ik hou niet van schreeuwers en negatievelingen Iedereen kan eigen inbreng leveren en alles wordt gelijkelijk behandeld.“

Participatie traject duurzaam bouwen
Een inwoner - Gemeente Alphen a/d Rijn

“Zeer geslaagde participatie: mooie feedback, veel concrete ideeën en draagvlak voor verandering. Nu enthousiasme omzetten in actie!”

 

Vijf ROC’s in Zuid Holland
- 5 ROC's in Zuid Holland

“Zeer fijne samenwerking, brede participatie met alle stakeholders, Draagvlak voor gezamenlijke oplossingen ontstaan in open setting”

Nationale Eiwit Strategie
- Ministerie van LNV

Geen participatie zonder draagvlak