Medewerkerparticipatie

Hoe we je kunnen helpen

Voor een optimaal resultaat en maximaal draagvlak

Veranderingen in de omgeving, nieuwe beleidsinitiatieven of uitdagende doelen, zijn vaak de aanleiding om gericht veranderingen door te voeren in de organisatie of je team. Ervaar je ook regelmatig de weerstand, afwachtende houding of verander-moeheid bij medewerkers. Je bent als directeur, manager of projectleider aan het duwen en trekken om iedereen enthousiast te maken voor de uitdagende doelen en tot het leveren van een positieve bijdrage.

Hoe krijg je de medewerkers in beweging en een positieve sfeer waarbij iedereen eigenaarschap toont om de gewenste doelen te realiseren. Een utopie of haalbaar? Meestal schrijven we een nieuwe visie en strategie, maken we een implementatieplan en gaan we dat via presentaties en sessies ‘’verkopen’’ aan de medewerkers. Een logisch betrekkingsproces, waar we toch vaak op weerstand, onbegrip of negativiteit stuiten. Het gevolg is soms een langdurig en stroperig proces dat niet helemaal wordt afgerond omdat de volgende verandering zich alweer heeft aangediend.

Onze definitie en aanpak van medewerkers participatie heeft de volgende ingrediënten:

  • van top down veranderen, naar bottom up bouwen
  • van het verhaal zenden, naar de dialoog aangaan
  • van betrekken als het plan er is, naar betrekken in het plan maken
  • van je mening geven op de tribune, naar je inbreng leveren op het veld
  • van nieuwe werkwijze opleggen, naar inspireren en ruimte bieden om het beter te doen

 

Resultaten: 

 

  • leiderschap opgesteld
  • groei in eigenaarschap
  • cocreatie
  • verbinding
  • gedragen routekaart 

 

“Deze manier is prettig. Ik hou niet van schreeuwers en negatievelingen Iedereen kan eigen inbreng leveren en alles wordt gelijkelijk behandeld.“

Participatie traject duurzaam bouwen
Een inwoner - Gemeente Alphen a/d Rijn

“Zeer geslaagde participatie: mooie feedback, veel concrete ideeën en draagvlak voor verandering. Nu enthousiasme omzetten in actie!”

 

Vijf ROC’s in Zuid Holland
- 5 ROC's in Zuid Holland

“Zeer fijne samenwerking, brede participatie met alle stakeholders, Draagvlak voor gezamenlijke oplossingen ontstaan in open setting”

Nationale Eiwit Strategie
- Ministerie van LNV

Veranderingen realiseren door medewerkers te betrekken