Wil je geïnspireerd worden hoe je meer uit de samenwerking met klanten en/of partners kan halen, dan is deze inspiratie sessie een mooie eerste stap. Samen met collega’s of je team deelnemen aan deze sessie geeft energie en ideeën waarmee je direct aan de slag kan.

Voor een vaste prijs van eur 350,- krijg je  een inspirerende sessie voor een groep van 4 tot 30 deelnemers. Geschikt als onderdeel van een teamdag, teambuilding of losse interventie om meer aandacht te vestigen op het thema ‘’aandacht voor de klant’’.

In een sessie van 2 uur wordt behandeld op welke manieren je met klanten/partners kan samenwerken en wat de meerwaarde daarvan is.

Na deze inspiratie sessie:

 • Ben je meer bewust van de kracht van samenwerken
 • Heb je inzicht in wat samenwerken met klanten/partners van je vraagt
 • Ben je verrijkt met praktische tips hoe je meer uit de samenwerking kan halen
 • Heb je gereflecteerd op je eigen ontwikkeling in samenwerken

Duurzaam succesvolle organisatie zijn in staat (strategisch) samen te werken met klanten/partners en dit te vertalen naar dienstverlening en organisatieontwikkeling.

Denken en handelen vanuit de vragen en belangen van de ‘klant’. Klantgericht werken is bijna voor elke organisatie gewenst, maar niet altijd de praktijk. Deze training is voor jou geschikt als:

 • Je het gevoel hebt dat het belang van de klant niet altijd voorop staat
 • Het contact met de klant veel energie vraagt en gesprekken moeizaam verlopen
 • Je meer grip wil krijgen op uitdagende klantsituaties en gesprekken
 • Je beter wil kunnen omgaan met weerstand en klachten van klanten

 

De volgende thema’s komen in de training aanbod:

Klantgerichtheid: je leer het verschil tussen klantgericht- en aanbod gericht werken. Je krijgt inzicht in wat klantgerichtheid van je vraagt en waar jij staat op dit punt.

Gespreksregie: je krijgt praktische handvatten aangereikt waarmee je elk klantgesprek kan regisseren tot een goed einde.

Klachten en weerstanden: je krijgt een beter inzicht in waarom klachten en weerstand kunnen ontstaan. Tevens leer je hoe je hier effectief mee om kan gaan met behoudt van je werkplezier.

Verwachtingen: je krijgt begrip van welke verwachtingen er leven bij klanten en hoe je deze gericht kan managen. Je krijgt tips hoe je op een eenvoudige manier boven de verwachting van de klant kan presteren.

Na deze training ben je beter in staat om, met werkplezier, de juiste aandacht te geven aan klanten en gesprekken tot een goed einde te brengen. Je voelt je zekerder in uitdagende klantsituaties en klanten zijn blij met je houding en oplossend vermogen.

STAP BUDGET

In het kader van zelfontwikkeling of her- of omscholing is er een mogelijkheid het STAP budget van € 1.000,- aan te vragen. Check hier wat deze regeling inhoudt en of u er voor in aanmerking komt Meer weten over het STAP Budget?

In de training Personal Branding leer je duidelijk te zijn wie je bent, waar je voor staat en hoe je dat toepast om effectiever te zijn in je dagelijkse contacten met collega’s en klanten.

In je werk en privé kom je veel mensen tegen met wie je geacht wordt samen te werken. Vaak duurt het even voordat je achterhaalt hebt met wie jij te maken hebt. Andersom geldt dat ook. Er is geen vast format waarmee mensen zich aan elkaar voorstellen. Dat hoeft ook niet. Aan de andere kant zou het wel helpen als mensen zich bewust zijn welke elementen van belang zijn om van elkaar te weten, waardoor je samen sneller en meer uit een contact en daarmee uit de relatie haalt.

De inhoud van de opleiding/training

In deze training van 2 dagdelen komen de volgende leerdoelen aan bod:

• De waarde van personal branding
• Het belang van personal branding in je werk met collega’s en klanten
• Hoe componeer je je eigen brandprofiel en hoe kun je daarmee variëren
• Hoe werkt jouw brandprofiel in online en offline interactie?
• Hoe pas je brand-profiel succesvol toe in je werk?

Wat je verder nog moet weten over deze opleiding/training

Voor wie is deze training

Deze training is geschikt voor iedereen die effectiever wil zijn in interactie met collega’s en/of klanten.

Mensen die (te) bescheiden zijn, leren hoe ze duidelijker kunnen zijn in wat ze kunnen betekenenvoor anderen, zonder daarmee zichzelf te verliezen of te verloochenen.

Mensen die (te) blufferig zijn, leren hoe ze door minder uitgesproken te zijn, duurzamer contact kunnen maken dan voorheen.

Ieder mens beschikt over een hele verzameling van sterke en zwakke eigenschappen, kenmerken, drijfveren, competenties en talenten. Om tot een effectief brand-profiel te komen geldt het volgende principe:
“niet het vele is goed, maar het goede is veel”. M.a.w. less is more. Samen vinden we jouw juiste mix.

Na deze training ben je bewust van de kracht van een duidelijk brand-profiel voor jezelf, heb je je brand-profiel ingevuld en/of verbeterd en kun je het vanaf de volgende dag toepassen in je online en offline contacten met collega’s en klanten.

 

STAP BUDGET

In het kader van zelfontwikkeling of her- of omscholing is er een mogelijkheid het STAP budget van € 1.000,- aan te vragen. Check hier wat deze regeling inhoudt en of u er voor in aanmerking komt Meer weten over het STAP Budget?

Voor iedereen die behoefte heeft aan een oriëntatie en inspiratie op Strategisch Samenwerken. Een sessie van 2 uur waarin duidelijk wordt wat de bepalende factoren zijn voor een strategische samenwerking.

Na deze inspiratie sessie:

 • Weet je wat de meerwaarde is van strategisch samenwerken
 • Heb je inzicht gekregen in wat strategisch samenwerken van je vraagt
 • Ken je de valkuilen die strategisch samenwerken in de wegstaan
 • Heb je praktische tips gekregen hoe je een stap zet naar strategisch samenwerken
 • Ben je geprikkeld om in beweging te komen voor een groei in samenwerken

Tijdens deze 2 uur durende interactieve inspiratie-sessie leer en ervaar je welke onderwerpen tijdens de leergang “Samenwerken aan stakeholderparticipatie” aan bod komen. De opzet van deze sessie geeft je ook een beeld hoe wij de leergang vormgeven qua werkvormen en onderlinge interactie en kennisdeling. We kiezen voor minimaal 80% praktijk en maximaal 20% theorie.

Aan het einde van deze introductie-sessie hebben wij en jij een goed beeld in hoeverre de leergang “Samenwerken aan stakeholderparticipatie” aansluit bij jouw professionale ontwikkeling en verwachtingen.

Voor deelname aan deze introductie-sessie zijn voor jou geen kosten verbonden.

Je geeft leiding aan een team en je ziet kansen om nog meer uit het team te halen. Aanleiding hiervoor kan zijn:

 • Er zijn organisatieveranderingen die hogere eisen stellen aan de samenwerking in het team
 • Teamleden zijn nog te weinig gericht op samenwerken en de krachten van het team benutten
 • Het team heeft een uitdagende opdracht of doel gekregen
 • Je hebt te weinig grip op het functioneren van het team en zoekt nieuwe wegen om het prestatieniveau te verhogen

Het individueel leertraject Coachend Leiderschap is voor jou geschikt als je opzoek bent naar een persoonlijke en gerichte praktijktraining. Deze training bestaat uit 7 individuele trainingssessie van 2 uur. De training is een mix van gerichte theorieën, reflectieopdrachten, oefeningen en praktijkopdrachten.

In de eerste sessie staan we uitgebreid stil bij jouw leiderschapsuitdagingen en persoonlijke leervragen. Op basis van dit inzicht wordt voor jou een individueel leertraject samengesteld. Op deze wijze krijg je maatwerk en sluiten de leerdoelen naadloos aan op wat jij nu nodig hebt.

De trainingssessie worden gepland in een tempo dat past bij je werkdrukte en je ambitie om nieuwe tools eigen te maken. Hierdoor kan je de training efficiënt inplannen en heeft het een hoog rendement.

Met betrekking tot Coachend Leiderschap komen de volgende thema’s langs:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Leiderschap stijlen en rollen
 • Teamdynamiek
 • Teamontwikkeling
 • Communicatie technieken en beïnvloedingsstijlen

De precieze invulling van deze thema’s in de trainingssessies worden bepaald door je situatie en leervragen. De training is gericht op een ontwikkeling en versterking voor jouw leiderschapspraktijk.

STAP BUDGET

In het kader van zelfontwikkeling of her- of omscholing is er een mogelijkheid het STAP budget van € 1.000,- aan te vragen. Check hier wat deze regeling inhoudt en of u er voor in aanmerking komt Meer weten over het STAP Budget?

Wat is het?

Waar moet je allemaal mee rekening houden bij het organiseren van een participatie-programma om stakeholders als burgers, bedrijven, klanten of medewerkers te betrekken bij een gezamenlijk vraagstuk? Je leert de balans en toegevoegde waarde te vinden tussen gezamenlijk inhoudelijk resultaat en draagvlak.

Wat levert het op?

Na afloop van deze praktijktraining kun je zelf je eigen participatietraject vormgeven. Je weet welke stappen je moet doorlopen, welke vragen je moet beantwoorden en hoe je leiding geeft aan de uitwerking van je project.

Wat ga je doen?

In deze interactieve training ga je direct aan de slag. Aan de hand van een uitgebreid draaiboek inzicht krijg je inzicht in de 4 hoofdstappen van een participatie-programma: van bedenken, voorbereiden, uitvoeren tot en met het opvolgen. Op basis van één concrete praktijkcase worden per stap alle subvragen voorgelegd, alle alternatieve antwoorden besproken en de gekozen oplossing en uitwerking geëvalueerd.

Subvragen die aan bod zijn onder meer: Vinden en werven van deelnemers, ontwerpen dialoog en aanpakmethodiek, gebruik van tooling, inrichten en uitsturen van communicatie, opstellen rapportages, het samenwerken met interne en externe collega’s en het afleggen van verantwoording aan management en/of bestuurders

Voor wie bestemd?

Deze training is bestemd voor iedere professional die vanuit zijn of haar functie een participatie-project moet organiseren om stakeholders als burgers, bedrijven, klanten of medewerkers te betrekken bij een gezamenlijk vraagstuk

Samen met anderen projectmatig en succesvol een doel bereiken. Je zit in de rol van meewerkend voorman, coördinator of projectleider. Deze sturende rol kent altijd vele uitdagingen:

 • Hoe krijg ik zonder een ‘hiërarchische positie’ mensen in beweging voor een gezamenlijk doel?
 • Hoe creëer ik een vruchtbare samenwerking?
 • Hoe hou ik in de waan van de dag voortgang en focus op de gewenste doelen en resultaten?
 • Hoe ga ik om met verschillende persoonlijkheden: betrekken, motiveren en aanspreken?
 • Hoe benut ik beter de krachten en talenten van het team?

In deze praktische training van 2 dagdelen leer je de samenwerking in een team tot stand te brengen en krijg je praktische instrumenten aangereikt om projectmatig doelen en resultaten te bereiken.

De volgende thema’s komen in de training aanbod:

 1. Resultaatgerichtheid: je leer het verschil tussen taakgericht en resultaatgericht werken. Je krijgt inzicht in hoe je een team resultaatgericht kan aansturen.
 2. Samenwerken: je krijgt inzicht in de krachten en valkuilen van verschillende type persoonlijkheden. Je leert op welke knoppen je kan drukken om de samenwerking in een team te versterken.
 3. Projectmatig werken: je krijgt een overview van verschillende projectmanagement methodieken. Je leert hoe je een project kan opzetten en sturen.
 4. Communicatie: je leert verbindend te communiceren waardoor een betere samenwerking tot stand komt. Je krijgt in dit kader instrumenten aangereikt om meer grip te krijgen op gesprekken en teambijeenkomsten.

Wil je geïnspireerd worden voor het ontwikkelen van coachend en verbindend leiderschap , dan is deze inspiratie sessie een mooie eerste stap. Samen met collega leidinggevenden deelnemen aan deze sessie geeft energie en ideeën waarmee je direct aan de slag kan.

Voor een vaste prijs van eur 350,- krijg je  een inspirerende sessie voor een groep van 4 tot 30 deelnemers. Geschikt als onderdeel van een teamdag, teambuilding of losse interventie om meer aandacht te vestigen op het thema ‘’Leiderschap’’.

In een sessie van 2 uur wordt behandeld  wat de essentie van leidinggeven is en welke leiderschapsrollen er zijn.

Na deze inspiratie sessie:

 • Weet je wat de kritische succesfactor is in leiderschap
 • Heb je meer inzicht in de diverse rollen van leidinggeven
 • Heb je praktische tips gekregen om je leiderschap te versterken
 • Ben je geprikkeld om in beweging te komen voor een groei in leiderschap
 • Heb je ideeën op gedaan welke stappen je kan nemen

Succesvolle organisaties investeren in leiderschap. Leidinggevenden hebben de meest impactvolle positie in de organisatie en kunnen heel veel waarde toevoegen of schade berokkenen. Wil jij leren je leidinggevende waarde te vergroten?

Wat is het?

Je wilt een project uitvoeren, waarbij het betrekken van stakeholders een belangrijke voorwaarde is. Daarbij wil je met de experts van Facilitating Company sparren op het gebied van participatie. Hoe ontwerp je een participatieproces, wie doen er mee in jouw consultatie en hoe krijg je draagvlak of acceptatie voor het resultaat. Kortom: hoe organiseer je in een dag jouw eigen participatieproject?

In deze training maken we samen met jou een participatieaanpak en passen we de belangrijkste aspecten van een participatieproject toe.

Voor wie bestemd?

Deze training is bestemd voor iedere professional die vanuit zijn of haar functie een participatie-project wil organiseren om stakeholders als burgers, bedrijven, klanten of medewerkers te betrekken bij een gezamenlijk vraagstuk voor een maximaal draagvlak en een optimaal resultaat.

Wat ga je doen?

Samen met de experts van Facilitating Company maak je een participatiedraaiboek waarbij alle belangrijke stappen aan bod komen, zoals:

 • Het plan van aanpak
 • De risico-analyse
 • De communicatiestrategie
 • Het procesontwerp
 • Het organiseren van fysieke en online bijenkomsten
 • Het belang van kwalitatieve, kwantitatieve en metadata

Wat levert het op?

In een dag maak je een participatieplan, waarmee je de direct aan de slag kunt. Je doorloopt de belangrijkste facetten van het ontwerpen, plannen en uitvoeren van een participatieproject. Met een volledige en succesvolle aanpak houd je grip op jouw participatieproces.