Wat is het?

Waar moet je allemaal mee rekening houden bij het organiseren van een participatie-programma om stakeholders als burgers, bedrijven, klanten of medewerkers te betrekken bij een gezamenlijk vraagstuk? Je leert de balans en toegevoegde waarde te vinden tussen gezamenlijk inhoudelijk resultaat en draagvlak.

Wat levert het op?

Na afloop van deze praktijktraining kun je zelf je eigen participatietraject vormgeven. Je weet welke stappen je moet doorlopen, welke vragen je moet beantwoorden en hoe je leiding geeft aan de uitwerking van je project.

Wat ga je doen?

In deze interactieve training ga je direct aan de slag. Aan de hand van een uitgebreid draaiboek inzicht krijg je inzicht in de 4 hoofdstappen van een participatie-programma: van bedenken, voorbereiden, uitvoeren tot en met het opvolgen. Op basis van één concrete praktijkcase worden per stap alle subvragen voorgelegd, alle alternatieve antwoorden besproken en de gekozen oplossing en uitwerking geëvalueerd.

Subvragen die aan bod zijn onder meer: Vinden en werven van deelnemers, ontwerpen dialoog en aanpakmethodiek, gebruik van tooling, inrichten en uitsturen van communicatie, opstellen rapportages, het samenwerken met interne en externe collega’s en het afleggen van verantwoording aan management en/of bestuurders

Voor wie bestemd?

Deze training is bestemd voor iedere professional die vanuit zijn of haar functie een participatie-project moet organiseren om stakeholders als burgers, bedrijven, klanten of medewerkers te betrekken bij een gezamenlijk vraagstuk