Samen met anderen projectmatig en succesvol een doel bereiken. Je zit in de rol van meewerkend voorman, coördinator of projectleider. Deze sturende rol kent altijd vele uitdagingen:

  • Hoe krijg ik zonder een ‘hiërarchische positie’ mensen in beweging voor een gezamenlijk doel?
  • Hoe creëer ik een vruchtbare samenwerking?
  • Hoe hou ik in de waan van de dag voortgang en focus op de gewenste doelen en resultaten?
  • Hoe ga ik om met verschillende persoonlijkheden: betrekken, motiveren en aanspreken?
  • Hoe benut ik beter de krachten en talenten van het team?

In deze praktische training van 2 dagdelen leer je de samenwerking in een team tot stand te brengen en krijg je praktische instrumenten aangereikt om projectmatig doelen en resultaten te bereiken.

De volgende thema’s komen in de training aanbod:

  1. Resultaatgerichtheid: je leer het verschil tussen taakgericht en resultaatgericht werken. Je krijgt inzicht in hoe je een team resultaatgericht kan aansturen.
  2. Samenwerken: je krijgt inzicht in de krachten en valkuilen van verschillende type persoonlijkheden. Je leert op welke knoppen je kan drukken om de samenwerking in een team te versterken.
  3. Projectmatig werken: je krijgt een overview van verschillende projectmanagement methodieken. Je leert hoe je een project kan opzetten en sturen.
  4. Communicatie: je leert verbindend te communiceren waardoor een betere samenwerking tot stand komt. Je krijgt in dit kader instrumenten aangereikt om meer grip te krijgen op gesprekken en teambijeenkomsten.