Tijdens deze 2 uur durende interactieve inspiratie-sessie leer en ervaar je welke onderwerpen tijdens de leergang “Samenwerken aan stakeholderparticipatie” aan bod komen. De opzet van deze sessie geeft je ook een beeld hoe wij de leergang vormgeven qua werkvormen en onderlinge interactie en kennisdeling. We kiezen voor minimaal 80% praktijk en maximaal 20% theorie.

Aan het einde van deze introductie-sessie hebben wij en jij een goed beeld in hoeverre de leergang “Samenwerken aan stakeholderparticipatie” aansluit bij jouw professionale ontwikkeling en verwachtingen.

Voor deelname aan deze introductie-sessie zijn voor jou geen kosten verbonden.