Bruggenbouwers in participatie

Wij zijn overtuigd van de kracht van samenwerking
en hebben draagvlak en beweging voor verandering creëren tot kunst verheven.

Wij faciliteren, adviseren en begeleiden effectieve participatie om draagvlak
te bereiken voor oplossingen en eigenaarschap op de verandering.

 • Hoe krijg je burgers betrokken bij maatschappelijke verandering?
 • Hoe organiseer je burgerparticipatie?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een fysiek- of online burgerberaad?
 • Hoe haal je meer uit de samenwerking met je klanten, partners of leveranciers?
 • Hoe ga je om met conflicterende belangen?
 • Hoe bereik je synergie uit de samenwerking?
 • Hoe zorg je voor een optimaal resultaat en maximaal draagvlak?
 • Hoe ga je om met weerstand?
 • Hoe ontwikkel je (eigen) regie en eigenaarschap bij medewerkers?
Onze visie en aanpak

 

Onze visie

 

Onze samenleving wordt geconfronteerd met impactvolle ontwikkelingen   die elkaar steeds sneller opvolgen. Op maatschappelijk, ecologisch, economisch en technologisch gebied. Organisaties   moeten daarom beter in staat zijn hierop in te spelen en de juiste antwoorden te vinden. Wat is hiervoor nodig  ?

De mensen zelf zijn een belangrijk deel van de oplossing:  betrokkenheid, draagvlak, verantwoordelijkheid, inzet en ontwikkeling. Hoe krijg je als leider, manager, beleidsmaker of adviseur dit voor elkaar?

Omdat een verandering voor mensen vaak impact heeft, speelt er meestal onzekerheid, discomfort en weerstand. Als dit de overhand krijgt, krijg je geen medestand op de verandering maar tegenstand. 

 

Onze unieke aanpak

 

Wij hebben een aanpak ontwikkeld waarmee we organisaties helpen (potentiële) tegenwerking bij mensen om te buigen naar medewerking  . In de kern is onze aanpak gestoeld op het principe ”eerst de ander begrijpen, voordat jij begrepen kan worden”.

Onze aanpak is daarom gericht op draagvlak, waarbij we sturen op:  

 • het tot stand brengen van een verbindende dialoog;
 • dat alle belanghebbenden zich gehoord en gezien en begrepen  voelen;
 • dat alle kennis, kunde en ideeën benut worden om oplossingen te bedenken;
 • dat met alle belangen rekening wordt gehouden;
 • het stimuleren van mensen om onderdeel van de oplossing te zijn.

Mensen mee krijgen is nog niet zo makkelijk

 

Je hebt een strategie nodig, een doordacht stappenplan en een goede communicatie om mensen in beweging te krijgen. 

Wil je weten hoe je dit kan invullen in jouw situatie of bij jouw vraagstuk?

“Deze manier is prettig. Ik hou niet van schreeuwers en negatievelingen Iedereen kan eigen inbreng leveren en alles wordt gelijkelijk behandeld.“

Participatie traject duurzaam bouwen
Een inwoner - Gemeente Alphen a/d Rijn

“Zeer geslaagde participatie: mooie feedback, veel concrete ideeën en draagvlak voor verandering. Nu enthousiasme omzetten in actie!”

 

Vijf ROC’s in Zuid Holland
- 5 ROC's in Zuid Holland

“Zeer fijne samenwerking, brede participatie met alle stakeholders, Draagvlak voor gezamenlijke oplossingen ontstaan in open setting”

Nationale Eiwit Strategie
- Ministerie van LNV