Bruggenbouwers in participatie

Wij zijn overtuigd van de kracht van samenwerking
en hebben draagvlak creëren voor verandering tot kunst verheven.

Wij adviseren en faciliteren effectieve participatie om draagvlak
te bereiken voor oplossingen en eigenaarschap op de verandering.

 • Hoe krijg je burgers betrokken bij maatschappelijke verandering?
 • Hoe organiseer je burgerparticipatie?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een fysiek- of online burgerberaad?
 • Hoe haal je meer uit de samenwerking met je klanten, partners of leveranciers?
 • Hoe ga je om met conflicterende belangen?
 • Hoe bereik je synergie uit de samenwerking?
 • Hoe zorg je voor een optimaal resultaat en maximaal draagvlak?
 • Hoe ga je om met weerstand?
 • Hoe ontwikkel je (eigen) regie en eigenaarschap bij medewerkers?
Onze visie en aanpak

 

Onze visie

 

Focus op draagvlak, omdenken en geen beperkingen om deel te nemen zijn de belangrijkste 3 fundamenten van onze visie op participatie.

 • Wij staan voor focus op het realiseren van draagvlak voor verandering, want zonder draagvlak is er geen sprake van een gerealiseerd resultaat. Draagvlak is key!
 • We zijn ervan overtuigd dat een goede participatie begint bij het originele beeld van alle individuele deelnemers: door ze ‘serieus te horen én begrijpen’ raken ze echt betrokken.
 • We vinden dat er geen kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen mogen zijn om deel te nemen aan de participatie. De participatie is voor en door alle betrokkenen fysiek en/of digitaal toegankelijk.

 

Doe de Participatie-check 

 

Wil je weten waar een goede participatieaanpak aan moet voldoen, klik dan hierondervoor de Participatie-check of meld je aan voor een gratis 15 minuten Participatie-gesprek met één van onze participatie-strategen.

 

Onze unieke aanpak

 

We brengen onze visie in praktijk.

Aan de hand van het 7V-stappenplan faciliteren we de dialoog door en voor alle deelnemers aan de participatie.

 

“Deze manier is prettig. Ik hou niet van schreeuwers en negatievelingen Iedereen kan eigen inbreng leveren en alles wordt gelijkelijk behandeld.“

Participatie traject duurzaam bouwen
Een inwoner - Gemeente Alphen a/d Rijn

“Zeer geslaagde participatie: mooie feedback, veel concrete ideeën en draagvlak voor verandering. Nu enthousiasme omzetten in actie!”

 

Vijf ROC’s in Zuid Holland
- 5 ROC's in Zuid Holland

“Zeer fijne samenwerking, brede participatie met alle stakeholders, Draagvlak voor gezamenlijke oplossingen ontstaan in open setting”

Nationale Eiwit Strategie
- Ministerie van LNV